• YH-Skärgårdskapten

  Läs mer » Tvåårig yrkeshögskoleutbildning för dig som vill satsa på en karriär inom skärgårdstrafiken. Efter godkänd utbildning erhåller du bl.a. en behörig Fartygsbefälsexamen klass VII inre fart.

 • Fartygsbefälsexamen klass VIII ombord

  Läs mer » Utbildning för dig som siktar på att jobba som skeppare. Tre dagar av utbildningen sker till sjöss ombord på vår fd tullkryssaren Petsamo eller fd minsveparen Viksten.

 • Fartygsbefälsexamen klass VIII Kanarieöarna

  Läs mer » Kryssa bland Kanarieöarna och ta Fartygsbefälsexamen klass VIII. Utbildningen sker ombord på segelfartyget Älva

 • Handhavande av snabba fartyg

  Läs mer » En praktisk utbildning i att köra snabba fartyg under avancerade förhållanden Certifikatet ger dig möjlighet att framföra båtar kommersiellt i farter över 35 knop. Ingår övernattning i ytterskärgård.

 • Maskinbefälsexamen klass VIII

  Läs mer » Utbildning för dig som är skeppare på maskinstarka yrkesfartyg eller vill skaffa dig behörighet som maskinist på mindre handelsfartyg.

 • Basic safety training grundkurs

  Läs mer » Utbildning i grundläggande säkerhet för sjöpersonal enligt STCW Manila, IMO 60. Utbildningen leder till internationellt utbildningsbevis.

 • Refresh Basic Safety STCW Manila

  Läs mer » Refresh Basic Safety är en kurs i grundläggande säkerhet för sjöpersonal som har ett certifikat sedan tidigare och som har tre månaders sjötjänstgöring under de senaste fem åren.

 • ROC Radiokommunikation

  Läs mer » Restricted operators certificate. Utbildning i radiokommunikation för dig som jobbar på sjön.

 • Krishantering, CCM

  Läs mer » Kursen i krishantering utgår från Transportstyrelsens krav och STCW regelverk i V/2.4 och V/2.6. Alla befälhavare, styrmän och annan sjöpersonal med direkt ansvar för passagerare i nödsituationer skall ha fullgjort godkänd utbildning i krishantering. I inre fart gäller kravet för fartyg med fler än 100 passagerare i certifikatet. Se vidare SFS 2011:1533

 • Fortbildningskurs i krishantering (CCM)

  Läs mer » Fortbildningskursen i krishantering vänder sig till dig som tidigare har gått grundutbildningen och tappat behörigheten eller aldrig tagit ut den.

 • Medical Care Refresh grund/ refresh

  Läs mer » Medical Care fortbildningskurs för aktiva befälhavare och sjukvårdsansvariga ombord

 • Säkerhetsutbildning för inre fart

  Läs mer » En säkerhetsutbildning som vänder sig till personal ombord på fartyg i inre fart. Vår utbildning är godkänd för fartyg under 500 UR, max 500 passagerare. Vi följer Skärgårdsredarnas utbildningsrekommendation.

Välkommen till Marina läroverket

Marina läroverket har i snart 20 år utbildat både fritidsseglare och yrkesfolk i allt som har med sjö och skärgård att göra. Skolan är belägen i Stocksund knappt en mil norr om Stockholm city.


YH-Skärgårdskapten

HEL_0102

YH-Skärgårdskapten är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning för dig som siktar på en karriär inom skärgårdtrafiken.

Läs mer om utbildningen »


Våra utbildningar

YH-Skärgårdskapten

Tvåårig yrkeshögskoleutbildning för dig som vill satsa på en karriär inom skärgårdstrafiken. Efter godkänd utbildning erhåller du bl.a. en behörig Fartygsbefälsexamen klass VII inre fart.

Fartygsbefälsexamen klass VIII ombord

Utbildning för dig som siktar på att jobba som skeppare. Tre dagar av utbildningen sker till sjöss ombord på vår fd tullkryssaren Petsamo eller fd minsveparen Viksten.

Fartygsbefälsexamen klass VIII Kanarieöarna

Kryssa bland Kanarieöarna och ta Fartygsbefälsexamen klass VIII. Utbildningen sker ombord på segelfartyget Älva

Handhavande av snabba fartyg

En praktisk utbildning i att köra snabba fartyg under avancerade förhållanden Certifikatet ger dig möjlighet att framföra båtar kommersiellt i farter över 35 knop. Ingår övernattning i ytterskärgård.

Maskinbefälsexamen klass VIII

Utbildning för dig som är skeppare på maskinstarka yrkesfartyg eller vill skaffa dig behörighet som maskinist på mindre handelsfartyg.

Basic safety training grundkurs

Utbildning i grundläggande säkerhet för sjöpersonal enligt STCW Manila, IMO 60. Utbildningen leder till internationellt utbildningsbevis.

Refresh Basic Safety STCW Manila

Refresh Basic Safety är en kurs i grundläggande säkerhet för sjöpersonal som har ett certifikat sedan tidigare och som har tre månaders sjötjänstgöring under de senaste fem åren.

ROC Radiokommunikation

Restricted operators certificate. Utbildning i radiokommunikation för dig som jobbar på sjön.

Krishantering, CCM

Kursen i krishantering utgår från Transportstyrelsens krav och STCW regelverk i V/2.4 och V/2.6. Alla befälhavare, styrmän och annan sjöpersonal med direkt ansvar för passagerare i nödsituationer skall ha fullgjort godkänd utbildning i krishantering. I inre fart gäller kravet för fartyg med fler än 100 passagerare i certifikatet. Se vidare SFS 2011:1533

Fortbildningskurs i krishantering (CCM)

Fortbildningskursen i krishantering vänder sig till dig som tidigare har gått grundutbildningen och tappat behörigheten eller aldrig tagit ut den.

Medical Care Refresh grund/ refresh

Medical Care fortbildningskurs för aktiva befälhavare och sjukvårdsansvariga ombord

Säkerhetsutbildning för inre fart

En säkerhetsutbildning som vänder sig till personal ombord på fartyg i inre fart. Vår utbildning är godkänd för fartyg under 500 UR, max 500 passagerare. Vi följer Skärgårdsredarnas utbildningsrekommendation.